کشاورزئ

فیزیولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی


مقدمه

علم فیزیولوژی گیاهی (Plant Physiology) به مطالعه اعمال حیاتی، رشد نمو و متابولیسم گیاهان می‌پردازد. یكی از مهم‌ترین شاخه‌های این علم، فیزیولوژی گیاهان زراعی (Crop Physiology) می‌باشد كه بیشتر به مطالعه جنبه‌های فیزیولوژیكی گیاهان زراعی می‌پردازد. نظر به این‌كه دانش‌پژوهان رشته زراعت درس فیزیولوژی گیاهان زراعی و دانش‌پژوهان رشته بیوتكنولوژی درس فیزیولوژی گیاهی را به عنوان یكی از دروس موجود در دفترچه كنكور كارشناسی ارشد پیش‌رو دارند سعی شده كه مطالب طوری گردآوری و تدوین گردد كه علاوه بر كامل و جامع بودن برای هر دو گروه، ترتیب و پیوستگی مطالب نیز رعایت شود. شایان ذكر است توجه به برخی نكات در مطالعه جزوه سودمند می‌باشد.

1ـ در طول جزوه برخی عناوین و جملات با علامت * مشخص شده است. این علامت بدین معناست كه این مطلب در بحث فیزیولوژی گیاهی ]مربوط به دانش‌پژوهان رشته بیوتكنولوژی[ به‌طور پررنگ مورد توجه است و قطعاً موردنظر طراحان سوال كنكور ]بیوتكنولوژی[ می‌باشد در حالی كه مطالعه این مطالب برای دانش‌پژوهان رشته زراعت سودمند ولی الزاماً سوال‌برانگیز نمی‌باشد.

2ـ مطالعه دقیق و ریشه‌ای شاخص‌های فیزیولوژیك رشد ]مربوط به فصل پنجم[ جهت دانش‌پژوهان رشته بیوتكنولوژی ضروری نمی‌باشد.

3ـ فصول مربوط به مباحث تحریك گلدهی ]فصل دهم[ و آنزیم‌ها و متابولیسم ]فصل دوازدهم[ بیشتر جزء مباحث فیزیولوژی گیاهی بوده و كمتر موردنظر طراحان سوال رشته زراعت می‌باشد.

4ـ مطالعه فصول اولیه جزوه مربوط به مباحث فتوسنتز و تنفس نیازمند دقت زیاد، درك عمیق و یادگیری سلسله‌وار می‌باشد. لذا با توجه به این‌كه بخش قابل توجهی از سوالات دو رشته از این مباحث طرح می‌گردد خواهشمند است دقت لازم را مبذول فرمایید.

مطالب ارائه شده در جزوه چكیده‌ای است از بهترین جزوات و كتب دانشگاه‌های تهران و مشهد. مهم‌ترین كتاب‌های استفاده شده در این جزوه عبارتند از كتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی ]ترجمه كوچكی و سرمدنیا[، كتاب فیزیولوژی گیاهی ]ترجمه محمد كافی و همكاران[، كتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی ]ترجمه‌ احمدی و سی‌وسه‌مرده[ و كتاب مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی ]ترجمه احمدی و همكاران[

در خاتمه هر یك از مباحث، سؤالات كنكور سال‌های گذشته به صورت طبقه‌بندی شده مطرح گردیده و برای هر یك از سؤالات پاسخ‌های كاملاً تشریحی به همراه نكات تكمیلی مرتبط با موضوع سؤالات مطرح گردیده است. امید است دانش‌پژوهان عزیز به این سؤالات نه فقط به عنوان یكی از سؤالات كنكور بلكه به عنوان قسمتی از درس و مكمل مطالب جزوه توجه نموده و به صورت ریشه‌ای آنها را بررسی نمایند. چرا كه هر ساله بخشی از سؤالات از بانك سؤالات سازمان سنجش آموزش كشور مطرح می‌شود و موضوع بسیاری از سؤالات با اندكی تغییر در سال‌های بعد مطرح می‌گردد. با آرزوی موفقیت برای یكایك اعضاء خانواده پارسه.

 

فصل اول: كلیات فتوسنتز

فصل دوم: عوامل ضروری برای فتوسنتز

فصل سوم: تثبیت CO2

فصل چهارم: تشعشع و جوامع گیاهی

فصل پنجم: تنفس

فصل ششم: شاخص‌های فیزیولوژیكی رشد

فصل هفتم: انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی

فصل هشتم: روابط آب و گیاه

فصل نهم: فیزیولوژی بذر

فصل دهم: تحریك گلدهی

فصل یازددهم: تنظیم رشد گیاه

فصل دوازدهم: آنزیم‌ها و متابولیسم

فصل سیزدهم: تغذیه عناصر معدنی

فصل چهاردهم: فیزیولوژی تنش‌ها

فهرست

+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 17:51  توسط ابراهیم  |